Hemmes Energietechniek

 

Hemmes systeem opgebouwd uit:

Menerga thermocond 37á als energiezuinige ontvochtiger van buitenlucht

Met daarachter een Menerga thermocond 37 WPR ten behoeve van de warmteterugwinning uit de zwembadretourlucht

 

 

á

geschetst twee gestapelde Menerga unitsá (in de winter ontvochtigerá bypassen of de warmtewisselaars in serie laten werken)

Geschetst twee units achter elkaar waarbijá de warmteterugwinsectie horizontaal gespiegeld kan worden met echter het nadeel dat de condens dan tegen de luchtrichting moet worden afgevoerd.

 

 

De ontvochtiger droogt de verse lucht tot circa 4,5 gram absolute vochtigheid zodat u slechts de helft van de luchthoeveelheid nodig heeft die anders volgens de VDI zou moeten worden toegepast. De warmte wordt onttrokken tbv lucht- of badverwarming.

De unit kan worden gepasseerd indien de buitenlucht beneden de 4,5 gram daalt.

De onderste Menerga unitá werkt in de ventilatie stand.

 

Tot zover heeft deze unit al een voordeel van 15% energiebesparing (TNO rapport) ten opzichte van een zwembadunit met een enkele warmtewisselaar met hetzelfde thermische rendement. Dit vooral veroorzaakt doordat het grootste deel van de tijd slechts de helft van de lucht wordt bedreven en de benodigde koelenergie opweegt tegen het nuttige effect dat je hebt als deze warmte aan het bad wordt afgegeven.

 

De energetische werking kan nog fors verbeterd worden door bij warmtevraag de afblaaslucht nog eens verder te koelen met behulp van de warmtepomp.á Dit kan facultatief zodat het een mooie bron is voor de warmtepomp.

 

Het is mogelijk gedurende nachtbedrijf in de recirculatiestand te draaien echter ventileren heeft toch vaak de energetische voorkeur. Het is mogelijk om gedurende de winterdagen in deels de recirculatiestand te draaien omdat dan de buitenlucht te droog begint te worden.

 

 

 

Benutting warmtepomp:

Warm vochtig

Ontvochtiger

 

Warmte in badááá

overgang

Ontvochtiger

Nakoeler afblaas

Warmte in bad + toevoerlucht

Winter

 

Nakoeler afblaas

Warmte in bad + toevoerlucht

 

 

En hoe zou Menerga dit rekenen qua investeringskosten?

Stel je hebt 20.000 m3/h nodig volgens de VDIá (9 gram/kg buiten bijv. 18/70%) dan zou je de Menerga wprá van 20000 m3/h nodig hebben.

Met het Hemmes systeem koop je dan in feite een Menerga 37 wpr van iets meer dan 10000 m3/há en een voorgeschakelde type 37 zonder warmtepomp, regelkast en ventilatorená voor dezelfde ruimte 10000 m3/h.áá Grofweg kom ik dan opá 1,4 maal de enkele kastá van 10000 m3/h welke een prijs zal hebben van circa 60% (ipv 50%)á van de 20.000 m3/h kast:ááá even grof dusá 85% van de grote kast.á Volgens TNO zou het Hemmes systeem dan nog eens 15% besparen op hoofdzakelijk electra ivm de kleinere luchthoeveelheid bij een weliswaar hogere luchtweerstand.

Groot bijkomend voordeel is dat u in de energieprestatie berekening (EPN) een grote bonus krijgt omdat uá 60% van de buitenluchthoeveelheid nodig heeft om het zwembad te ventileren.

 

 

Het systeem ontvochtigen vˇˇr warmteterugwinnen is door Hemmes Energietechnieká als voorstel ingediend voor de Energielijst 2004 zodat u voor een energie-investeringsaftrek in aanmerking kunt komen. Al moet genoemd worden dat de huidige Menerga kasten natuurlijk ook al op diverse onderdelen gesubsidieerd worden.